सोनियाचा दिवस

न्यू इंग्लिश स्कूल, सातारा येथे १९६० मध्ये मी दहावीत शिकत होतो. त्यावेळी शाळेच्या हीरक महोत्सवानिमित्त काढलेल्या विशेषांकात प्रसिद्ध झालेला माझा खालील लेख मला गत स्मृतीत घेऊन गेला. आपणासही आपले शालेय जीवन यात दिसेल.

Posted in My Highschool Memories | Leave a comment

selected page 9

Posted in My Highschool Memories, Personal | Leave a comment

selected page 8

Posted in My Highschool Memories, Personal | Leave a comment

selected page 7

Posted in My Highschool Memories, Personal | Leave a comment

selected page 6

Posted in My Highschool Memories, Personal | Leave a comment

selected page 5

Posted in My Highschool Memories, Personal | Leave a comment

selected page 4

Posted in My Highschool Memories, Personal | Leave a comment

selected page 3

Posted in My Highschool Memories, Personal | Leave a comment

selected page2

Posted in My Highschool Memories, Personal | Leave a comment

selected page1

Posted in My Highschool Memories, Personal | Leave a comment